Årsregnskabsloven § 67a

Denne konsoliderede version af årsregnskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 448 af 07. juni 2001,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022,
som ændret ved lov nr. 568 af 10. maj 2022, lov nr. 700 af 24. maj 2022, lov nr. 735 af 13. juni 2023 og lov nr. 1535 af 12. december 2023

Resultatopgørelsen
§ 67a

Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art. Der skal herunder gives oplysning om årets

  • 1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,

  • 2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,

  • 3) nedskrivninger på anlægsaktiver og

  • 4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver.