Årsregnskabsloven § 67a

Denne konsoliderede version af årsregnskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 448 af 07. juni 2001, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022,
som ændret ved lov nr. 568 af 10. maj 2022

Resultatopgørelsen
§ 67a

Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art. Der skal herunder gives oplysning om årets

  • 1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,

  • 2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,

  • 3) nedskrivninger på anlægsaktiver og

  • 4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver.