14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivloven § 43a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43a Rigsarkivets afgørelser efter § 39 b kan påklages til Kulturministeriet.

•••

Stk. 2 Klagen indgives skriftligt til Rigsarkivet, der videresender klagen til Kulturministeriet ledsaget af den påklagede afgørelse og eventuelt materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

•••

Stk. 3 Omhandler klagen arkivalier, der er klassificerede af sikkerhedsmæssige årsager, skal klagen rettes til den ressortmyndighed, der har ansvaret for det pågældende område.

•••
profile photo
Profilside