14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 591 af 26. June 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Såfremt en myndighed nedlægges, påhviler ansvaret for opbevaring af myndighedens arkivalier samt varetagelse af de arkivmæssige hensyn i øvrigt den eller de myndigheder, som overtager sagsområdet. Hvis ingen overtager sagsområdet, påhviler ansvaret for opbevaring af myndighedens arkivalier samt varetagelse af de arkivmæssige hensyn den overordnede myndighed.

•••

Stk. 2 Ved overførelse af sagsområder inden for den offentlige forvaltning træffer de berørte myndigheder aftale om fordeling af arkivalier vedrørende de pågældende sagsområder.

•••

Stk. 3 Ved overførelse af sagsområder fra myndigheder til institutioner, der ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, kan arkivalier m.v. overføres, jf. stk. 2, for så vidt den modtagende institution i medfør af § 1, stk. 2-3, i arkivloven inddrages under lovens område.

•••
profile photo
Profilside