14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 81

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 81

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§81 Efter anmodning kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under anvendelse af denne lovs bestemmelser i øvrigt afgive udtalelser om spørgsmål vedrørende personskade, der ikke er omfattet af loven. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan tillige afgive udtalelser efter § 10 i lov om erstatningsansvar.

•••

Stk. 2 Efter anmodning kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opgøre værdien af erstatning efter denne lov til brug for beregning af krav på erstatning efter erstatningsansvarsloven.

•••

Stk. 3 For udtalelser efter stk. 1 og opgørelser efter stk. 2 betales et beløb, der fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2022 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

•••
profile photo
Profilside