Bøger, som nævner Arbejdsskadesikringsloven § 29

Bemærk, at § 29 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 29, om det har en betydning.

Indledning – forholdet til erstatningsansvarsloven

- Side 178 -

...arbejdsskadesikringslovens § 40, stk. 2, om en erstatningsansvarlig skadevolders regres mod arbejdsskadeforsikringsselskabet m.v., og § 59, hvorefter et krav om erstatning efter erstatningsansvarsloven nedsættes, i det omfang kravet dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, foreslås videreført i forslaget til lov om arbejdsskadesikring § 29, stk. 2, og § 77.

Læs på Jurabibliotek