Arbejdsretsloven § 4

Denne konsoliderede version af arbejdsretsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Lov nr. 106 af 26. februar 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. august 2017,
som ændret ved lov nr. 343 af 17. april 2012, lov nr. 472 af 13. maj 2013, lov nr. 1369 af 16. december 2014, lov nr. 626 af 08. juni 2016, lov nr. 60 af 30. januar 2018, lov nr. 870 af 14. juni 2020 og lov nr. 501 af 16. maj 2023

§ 4

Rettens formand og næstformænd skal alle opfylde de almindelige betingelser for at være dommer. De beskikkes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra rettens ordinære dommere. Beskikkelsen gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

Stk. 2 Rettens formand og næstformænd indgår på den i § 27, stk. 1, anførte liste.