14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsretsloven § 4

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Rettens formand og næstformænd skal alle opfylde de almindelige betingelser for at være dommer. De beskikkes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra rettens ordinære dommere. Beskikkelsen gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

•••

Stk. 2 Rettens formand og næstformænd indgår på den i § 27, stk. 1, anførte liste.

•••
profile photo
Profilside