14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsløshedsforsikringsloven § 58

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. paragraf 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 234 af 10. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

 • 1) udbetaling af dagpenge for søgnehelligdage,

 • 2) retten til dagpenge for et medlem,

  • a) som under ledighed har beskæftigelse ved selvstændig virksomhed, eller

  • b) som er beskæftiget i en virksomhed, hvor arbejdstiden er nedsat efter aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtagere,

 • 3) hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde, og indtægt skal have for størrelsen af

  • a) dagpenge, der udbetales efter § 52 a eller § 55, samt

  • b) ydelser, der udbetales i henhold til lov om børnepasningsorlov.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udbetaling af dagpenge til et medlem, som bliver ledig på Færøerne, i Grønland eller i udlandet.

•••
profile photo
Profilside