Arbejdsløshedsforsikringsloven § 58

Denne konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov nr. 114 af 24. marts 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 26. februar 2024

§ 58

Efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

 • 1) udbetaling af dagpenge for søgnehelligdage,

 • 2) retten til dagpenge for et medlem,

  • a) som under ledighed har beskæftigelse ved selvstændig virksomhed, eller

  • b) som er beskæftiget i en virksomhed, hvor arbejdstiden er nedsat efter aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtagere,

 • 3) hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde, og indtægt skal have for størrelsen af

  • a) dagpenge, der udbetales efter § 52 a eller § 55, samt

  • b) ydelser, der udbetales i henhold til lov om børnepasningsorlov.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udbetaling af dagpenge til et medlem, som bliver ledig på Færøerne, i Grønland eller i udlandet.