14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 31

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Apotekeren leder driften af apoteket og er ansvarlig for, at virksomheden udøves forsvarligt og i overensstemmelse med gældende bestemmelser og meddelte påbud.

•••

Stk. 2 Under fravær skal apotekeren sørge for forsvarlig ledelse af apoteket.

•••

Stk. 3 Ved fravær i mere end 2 måneder skal apoteket ledes af en apoteksbestyrer. Sundhedsstyrelsen kan om fornødent foranledige, at apoteket midlertidigt ledes af en apoteksbestyrer for apotekerens regning.

•••

Stk. 4 En apoteker kan ikke være fraværende fra apoteket i mere end et år, jf. dog § 24.

•••
profile photo
Profilside