14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 52

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Genoptagelse m.v.
Anmeldelse af genoptagelse af et medarbejderinvesteringsselskab, som er under tvangsopløsning, skal mindst angive følgende:

  • 1) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

  • 2) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumenter som er nævnt i denne bekendtgørelses § 24, stk. 2, nr. 1-2 og 4-5.

•••
profile photo
Profilside