Anmeldelsesbekendtgørelsen § 42

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 42

Anmeldelse af endelig likvidation af en virksomhed med begrænset ansvar skal vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

  • 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen.