14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 40

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen.

•••

Stk. 2 Følgende ændringer kan ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen, jf. § 3:

  • 1) Overgang fra en virksomhed med begrænset ansvar til en anden virksomhedstype omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

  • 2) Overgang fra et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et kommanditselskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

  • 3) Overgang fra et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et interessentskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

  • 4) Overgang fra at være et kommanditselskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

  • 5) Overgang fra at være et interessentskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

  • 6) Overgang fra erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende forening.

  • 7) Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende forening til erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

  • 8) Omdannelse af virksomhed med begrænset ansvar til aktieselskab, jf. selskabslovens § 325.

  • 9) Overgang fra erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende andelsselskab.

  • 10) Overgang fra ikke-erhvervsdrivende andelsselskab til erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

•••

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes.

•••
profile photo
Profilside