Anmeldelsesbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Sprogkrav
§ 10

De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, skal være på dansk.

Stk. 2 De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal vedlægges en anmeldelse eller som skal offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 For kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar kan dokumenter, der vedlægges en anmeldelse, eller som skal offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister, være på engelsk. Undtaget er dog vedtægter samt stiftelsesdokumenter, der skal være på dansk, norsk eller svensk.

Stk. 4 For filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar kan de dokumenter, som skal vedlægges en anmeldelse, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets og filialens formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan forlange en oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som vedlægges en anmeldelse, jf. stk. 2-4.