14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Sprogkrav
De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, skal være på dansk.

•••

Stk. 2 De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal vedlægges en anmeldelse eller som skal offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk. 3-5.

•••

Stk. 3 For kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar kan dokumenter, der vedlægges en anmeldelse, eller som skal offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister, være på engelsk. Undtaget er dog vedtægter samt stiftelsesdokumenter, der skal være på dansk, norsk eller svensk.

•••

Stk. 4 For filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar kan de dokumenter, som skal vedlægges en anmeldelse, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets og filialens formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering.

•••

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan forlange en oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som vedlægges en anmeldelse, jf. stk. 2-4.

•••
profile photo
Profilside