14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anerkendelsesloven § 7

Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anerkendelsesloven og bygger på lov nr. 1871 af 29. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ansøgning om det europæiske erhvervspas, som er verificeret af og sendt fra andre medlemslandes kompetente myndigheder til den kompetente myndighed i Danmark med henblik på etablering eller midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser inden for erhverv, som har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, og som her i landet er omfattet af forudgående kontrol, behandles af den kompetente myndighed efter reglerne i § 5, stk. 1, 2 og 4, med henblik på udstedelse af et europæisk erhvervspas.

•••

Stk. 2 Modtagelsen af det europæiske erhvervspas fra andre medlemslandes kompetente myndigheder hos den kompetente myndighed i Danmark udgør en anmeldelse af midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser inden for erhverv, som ikke er omfattet af forudgående kontrol i Danmark, og som behandles efter reglerne i § 5, stk. 3. Hvis der foreligger et europæisk erhvervspas, kan der ikke kræves yderligere anmeldelse i løbet af de efterfølgende 18 måneder fra udstedelsen af det europæiske erhvervspas.

•••
profile photo
Profilside