14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anerkendelsesloven § 13

Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anerkendelsesloven og bygger på lov nr. 1871 af 29. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 De kompetente myndigheder skal en gang årligt indberette statistiske oplysninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet om myndighedernes behandling af ansøgninger om etablering, anmeldelser og ansøgninger om europæisk erhvervspas.

•••

Stk. 2 På baggrund af oplysningerne indberettet efter stk. 1 kan Uddannelses- og Forskningsministeriet anmode de kompetente myndigheder om uddybende oplysninger til brug for den beretning, som uddannelses- og forskningsministeren skal afgive til Folketinget, jf. § 11 i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., og den rapport, der skal afgives til Europa-Kommissionen efter artikel 60 i anerkendelsesdirektivet.

•••

Stk. 3 De kompetente myndigheder skal løbende indberette oplysninger i overensstemmelse med anerkendelsesdirektivet og løbende indberette ajourførte oplysninger om reglerne og procedurerne for de ansøgninger og anmeldelser, der er nævnt i stk. 1, herunder størrelsen på eventuelle gebyrer, jf. § 12, til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes efter stk. 1-3, og om indberetningernes form.

•••
profile photo
Profilside