14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 94

Lov om almene boliger m.v. paragraf 94

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§94 Landsbyggefondens midler kan herudover anvendes til:

  • 1) Lån eller tilskud til de formål, der er nævnt i § 90, § 91, stk. 12, 4 og 5, og § 92, stk. 1, erhvervelse af byggegrunde med senere bebyggelse for øje, dækning af projekteringsudgifter til byggeri og erhvervelse af ejendomme med henblik på gennemførelse af byfornyelse og boligforbedring.

  • 2) Kapitalindskud i låne- og garantiinstitutter til fremme af alment boligbyggeri, såfremt det pågældende institut er godkendt af indenrigs- og boligministeren, i produktionsvirksomheder, hvis formål er at fremme og forbedre alment boligbyggeri, og i byfornyelsesselskaber, der er oprettet af almene boligorganisationer.

  • 3) Tilskud til forskning og erfaringsformidling inden for fondens områder.

  • 4) Finansiering af tværgående undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder i almene boligorganisationer og offentliggørelse af undersøgelsesresultaterne.

  • 5) Afholdelse af udgifter til etablering af en landsdækkende internetbaseret boligportal inden for en ramme på 5 mio. kr. samt til drift heraf.

  • 6) Afholdelse af udgifter til digitalisering af det almene byggeri inden for en ramme på 5,1 mio. kr.

•••
profile photo
Profilside