Almenboligloven § 172a

Denne konsoliderede version af almenboligloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om almene boliger m.v.

Lov nr. 374 af 22. maj 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023,
som ændret ved lov nr. 679 af 03. juni 2023

§ 172a

Der etableres et boligsocialt udviklingscenter, som har til formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Stk. 2 Centeret etableres som en selvejende institution og ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der udpeges af social- og boligministeren. Social- og boligministeren udpeger formanden, 2 uafhængige sagkyndige og 1 medlem. Social- og boligministeren udpeger derudover de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Beskæftigelsesministeriet, KL, BL og Landsbyggefonden.

Stk. 3 Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om udviklingscenterets etablering og drift.