14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 172a

Lov om almene boliger m.v. paragraf 172a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§172a Der etableres et boligsocialt udviklingscenter, som har til formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

•••

Stk. 2 Centeret etableres som en selvejende institution og ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der udpeges af indenrigs- og boligministeren. Indenrigs- og boligministeren udpeger formanden, 2 uafhængige sagkyndige og 1 medlem. Indenrigs- og boligministeren udpeger derudover de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Beskæftigelsesministeriet, KL, BL og Landsbyggefonden.

•••

Stk. 3 Indenrigs- og boligministeren fastsætter nærmere regler om udviklingscenterets etablering og drift.

•••
profile photo
Profilside