14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 8a

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 8a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8a En person, der har ansøgt om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som jobparat, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 26 a, stk. 2.

•••
I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er ændringen som følger af § 11, nr. 2, i ændringslov nr. 665 af 8/6 2016 ved en fejl ikke blevet implementeret. Ændringen trådte i kraft den 1. oktober 2016, jf. § 12, stk. 2, i ændringslov nr. 665 af 8/6 2016.

Stk. 2 En person, der har ansøgt om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som åbenlyst uddannelsesparat, skal senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••
profile photo
Profilside