Lovkommentarer, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 36A

Aktieavancebeskatningsloven (3. udg.)
Forfattere: Henrik Peytz
Udgivelsesdato: 18. jun 2015
DJØF Forlag

§ 36 A (Ophævet).

Læs lovkommentar til § 36A på side 898 til None.

Læs på Jurabibliotek