14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ældreboligloven § 21

Lov om boliger for ældre og personer med handicap paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ældreboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Boligbyggeriloven § 62 a blev ophævet med lov nr. 970 af 17/12 1997 § 2, nr. 3.

§21 Med henblik på at fremme mulighederne for at iværksætte forsøg med indretning, anvendelse og drift af boliger for ældre og personer med handicap kan socialministeren i særlige tilfælde tillade, at de i denne lov fastsatte bestemmelser fraviges. Bestemmelsen i § 62 a, i lov om boligbyggeri finder også anvendelse for ældreboliger.

•••
profile photo
Profilside