14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ægteskabsloven (Æ1) § 52

Uddrag fra forarbejderne til ægteskabsloven (æ1) § 52:

Til § 56.
Medens den gældende lovgivning ikke indeholder hjemmel til ændring af ægtefællers aftaler om deres indbyrdes underholdspligt på grund af forhold, som er indtruffet efter, aftalens indgåelse, har ægteskabsudvalget foreslået, at en aftale om bidragspligten eller om bidragets størrelse skal kunne ændres ved dom, såfremt det på grund af væsentligt fora...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.