Ægtefællepensionsloven § 6

Denne konsoliderede version af ægtefællepensionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Lov nr. 484 af 07. juni 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 07. august 2019

§ 6

Retten til ægtefællepension bortfalder, hvis den berettigede ægtefælle indgår nyt ægteskab. Dette gælder dog ikke, hvis den berettigede på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle.