14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægtefællepensionsloven § 5

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægtefællepensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 770 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 En fraskilt ægtefælle kan efter skilsmissen, men inden den tidligere ægtefælles død, give afkald på sin ret til ægtefællepension til fordel for sin tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle. Afkald på eller aftaler om ægtefællepension i øvrigt påvirker ikke eventuelle andre ægtefællepensionsberettigedes ret til ægtefællepension.

•••

Stk. 2 Et afkald efter stk. 1, 1. pkt., kan gøres betinget af, at den fraskilte ægtefælle kan fremlægge tilfredsstillende helbredsoplysninger.

•••
profile photo
Profilside