Adoptionsbekendtgørelsen § 82

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 82

Som centralmyndighed skal Ankestyrelsen

  • 1) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, der har tiltrådt Haagerkonventionen, og

  • 2) udføre de opgaver, som ifølge Haagerkonventionen i øvrigt påhviler centralmyndigheden.