Adoptionsbekendtgørelsen § 82

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 1516 af 06. december 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 394 af 15. april 2024

§ 82

Som centralmyndighed varetager Ankestyrelsen følgende opgaver:

  • 1) Samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, der har tiltrådt Haageradoptionskonventionen.

  • 2) Udførelse af de opgaver, som ifølge Haageradoptionskonventionen i øvrigt påhviler centralmyndigheden.