Adoptionsbekendtgørelsen § 41

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 41

Adoptionsrådgivning efter §§ 39 og 40 omfatter nationale og internationale fremmedadoptioner samt midlertidig placering.

Stk. 2 Ankestyrelsen tilrettelægger rådgivningen og tilbyder den gennem psykologfaglige rådgivere, der er tilknyttet styrelsen.

Stk. 3 For adoptionsrådgivning efter § 25 d, stk. 2, i adoptionsloven betales 100 kr. pr. time. Beløbet betales direkte til den psykologfaglige rådgiver, som yder rådgivningen.