14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 22

Bekendtgørelse om adoption paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Det er endvidere en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at

  • 1) ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand ikke forringer mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste,

  • 2) ansøgeren råder over en bolig, der er egnet til at danne rammerne for opfostring af barnet,

  • 3) ansøgeren har forsvarlige økonomiske forhold, og

  • 4) ansøgeren ikke er straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om ansøgerens egnethed til at adoptere.

•••

Stk. 2 Familieretshuset skal som led i oplysningen af betingelsen i stk. 1, nr. 4 indhente en fuldstændig straffeattest om ansøgeren.

•••
profile photo
Profilside