Bøger, som nævner ABR Forenklet § 39

Teknisk rådgivning – ABR 18 (1. udg.)
Forfattere: Claus Berg
Udgivelsesdato: 05. feb 2021
DJØF Forlag

Generelle bemærkninger

- Side 750 -

Denne reklamationsfrist, som i øvrigt gælder tilsvarende efter ABR Forenklet § 39, stk. 1, er ikke udslag af almindelige retsregler. Reklamationsfristen er derfor alene gældende for rådgiveraftalen, hvis ABR 18 indgår i aftalegrundlaget.

Læs på Jurabibliotek