14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR Forenklet § 29

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) paragraf 29

§29 Rådgiverens hæftelse ved forsinkelse
Forsinkelse, som ikke giver rådgiveren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

•••

Stk. 2 Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.

•••

Stk. 3 Rådgiverens samlede betaling af dagbod kan højst udgøre 10 % af rådgiverens honorar.

•••

Stk. 4 Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres klientens tab efter dansk rets almindelige regler, jf. dog § 38 om ansvarsbegrænsning.

•••
profile photo
Profilside