ABR Forenklet § 19

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet)

Klientens repræsentant over for rådgiveren
§ 19

Klienten skal udpege en person, der repræsenterer klienten over for rådgiveren.