AB Forenklet § 17

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
§ 17

Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel projektering.

Stk. 2 Bygherren kan føre tilsyn under arbejdets gang og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.

Stk. 3 Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.