14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 17

paragraf 17

§17 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel projektering.

•••

Stk. 2 Bygherren kan føre tilsyn under arbejdets gang og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.

•••

Stk. 3 Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.

•••
profile photo
Profilside