14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 63

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 63

§63 Ankenævn og domstole
Opstår der uenighed mellem parterne, kan forbrugeren efter dansk rets almindelige regler vælge at indbringe sagen for et ankenævn eller for de almindelige domstole.

•••
profile photo
Profilside