14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 58

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 58

§58 1-års eftersyn afholdes, hvis prisen for arbejdet overstiger kr. 500.000, medmindre der afholdes eftersyn i henhold til den obligatoriske byggeskadeforsikring, jf. byggeloven.

•••

Stk. 2 For arbejder under 500.000 kr. afholdes 1-års eftersyn, hvis en af parterne ønsker det og meddeler dette til den anden part inden 1 år efter arbejdets aflevering.

•••
profile photo
Profilside