14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 36

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 36

§36 Fællesbestemmelse for forsinkelse
Parterne skal søge at undgå eller begrænse forsinkelser ved tiltag, som med rimelighed kan kræves.

•••

Stk. 2 Anser en part sig berettiget til forlængelse af en frist, skal vedkommende snarest muligt underrette den anden part herom og på forlangende godtgøre overfor denne, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

•••
profile photo
Profilside