14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 30

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 30

§30 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
Forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for entreprenøren.

•••
profile photo
Profilside