14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 18

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 18

§18 Forhold til myndigheder
Forbrugeren sørger for en eventuel nødvendig godkendelse af projektet, herunder indhentning af byggetilladelse og færdigmelding af byggeriet hos kommunen, og afholder udgifterne herved.

•••

Stk. 2 Ved totalentreprise sørger totalentreprenøren for nødvendig godkendelse af projektet og underretter i fornødent omfang forbrugeren herom. Hvis totalentreprenøren afholder udgifterne til gebyrer m.v. fastsat af myndighederne i forbindelse med godkendelse af projektet, reguleres entreprisesummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i disse gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbudets afgivelse.

•••
profile photo
Profilside