AB Forbruger § 1

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Almindelige bestemmelser
§ 1

”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere” finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere. Alle anlægsarbejder inden for grunden betragtes som byggearbejder.

Stk. 2 Fravigelse af betingelserne gælder kun, hvis det sker tydeligt og udtrykkeligt.