AB 18 § 7

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Overdragelse
§ 7

Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.

Stk. 2 Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

Stk. 3 En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre uden den anden parts samtykke.