Bøger, som nævner AB 18 § 68

Kontrakter (4. udg.)
Forfattere: Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 30. aug 2018
DJØF Forlag

B. Betaling

- Side 186 -

...der skal kunne træffes en hurtig, summarisk afgørelse af, om en parts modregning mv. er berettiget, jf. AB 18 § 68. En sådan summarisk afgørelse træffes af en sagkyndig, der udmeldes af Voldgiftsnævnet, og afgørelsen kan tage stilling til retmæssigheden af bygherrens tilbageholdelse af betalinger eller af bygherrens modregning i entreprenørens krav.

Læs på JurabibliotekG. Forligsmægling, mediation og voldgift

- Side 293 -

Inden for byggeriets aftalevilkår (AB-systemet) arbejdes der med virkning fra 2019 med en »løsningstrappe«, hvor det drejer sig om at løse en opstået konflikt så langt nede på trappen som muligt, og dermed så hurtigt og billigt som muligt. Reglerne findes nu i AB 18 §§ 64-69.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 294 -

...beslutninger vedrørende sikkerheder stillet af en part, jf. AB 18 § 67. 2) Der kan udpeges en opmand til at træffe »Hurtig afgørelse« om bestemte, hastende spørgsmål, fx tilbageholdelse af betaling, modregning, krav om ændring, krav om ekstra betaling, regulering af entreprisesummen og udformning af detailtidsplan, jf. AB 18 § 68, stk. 1, litra a-k.

Læs på Jurabibliotek