Bøger, som nævner AB 18 § 59

Væsentlighed

- Side 143 -

En bygherres ophævelse af aftalen med entreprenøren på grund af væsentlig forsinkelse med arbejdet har kun virkning for fremtiden og forudsætter bl.a., at forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for bygherren, jf. AB 18 § 59 samt U 1973.927 H og U 1951.722 H.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 150 -

...(»indsigelse« eller »påmindelse«) fra udlejeren overhørig, jf. LL § 93, stk. 1, litra b, e, f, g og h. Også lejerens adgang (beføjelse) til at hæve på grund af misligholdelse fra udlejerens side er ofte betinget af, at udlejeren har siddet et påkrav, eventuelt med krav om afhjælpning, overhørig, jf. LL §§ 10-12 og 15, stk. 2, samt ELL § 19 og U 2016.2040 V.

Læs på Jurabibliotek