AB 18 § 56

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

1-års eftersyn
§ 56

Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter afleveringen.