Bøger, som nævner AB 18 § 54

Gyldigheden af klausuler om ansvarsfraskrivelse

- Side 374 -

...strenge krav til klarheden af en sådan aftale, jf. U 1999.255 H og U 2008.982 H. Retsstillingen ved produktansvar i byggeriet (dvs. mellem bygherre og entreprenør m.fl.) er i et vist omfang søgt fastlagt ved aftale i AB 18 § 54, stk. 1 og 2. (Deliktsansvaret er begrænset ved aftale i AB 18 § 8, stk. 5, om direkte krav, jf. også ABR 18 § 7, stk. 5).

Læs på Jurabibliotek

(...)

...kontraktsansvar overlapper hinanden, også har virkning for deliktsansvaret, men kun mellem parterne, jf. således SØL § 282 og CMR-lovens § 36 (konventionens art. 28) samt U 1984.591 SH. Sml. U 2008.982 H om AB 92 § 35, stk. 2,520520. Jf. Torsten Iversen i J 2008 s. 188 ff. og nu bestemmelsen i AB 18 § 54, stk. 2.og nu bestemmelsen i AB 18 § 54, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek