Bøger, som nævner AB 18 § 40

Påkrav og krav om naturalopfyldelse som misligholdelsesbeføjelse

- Side 47 -

...dog ofte afskære sådanne erstatningskrav helt eller delvis. Kreditor kan kræve renter af pengegæld efter reglerne i renteloven og kan forlange dagbøder, hvor der er truffet aftale herom, jf. f.eks. AB 18 § 40. I U 2009.341 H fik en sælger tilkendt rentetabserstatning i et tilfælde, hvor køber uberettiget havde nægtet at frigive et beløb på 5 mio. kr.

Læs på Jurabibliotek