Lovkommentarer, som nævner AB 18 § 38

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

§ 38 . Entreprenørens ret til at standse arbejdet

Læs lovkommentar til § 38 på side 418 til 424.

Læs på Jurabibliotek