14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 37

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 37

§37 Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

•••

Stk. 2 Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

•••
profile photo
Profilside