Bøger, som nævner AB 18 § 35

Kontrakter (4. udg.)
Forfattere: Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 30. aug 2018
DJØF Forlag

G. Forligsmægling, mediation og voldgift

- Side 295 -

Også AB 18 indeholder med virkning fra 2019 hardship-lignende klausuler, der dog ikke anvender selve ordet »hardship«. Således kan der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materiale eller brændstof eller som følge af statslige indgreb, jf. nærmere AB 18 § 35 om »ekstraordinære reguleringer«.

Læs på Jurabibliotek