AB 18 § 33

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Samarbejds- og loyalitetspligt
§ 33

Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet.