Bøger, som nævner AB 18 § 26

Entreprise, værksleje og bestillingskøb

- Side 83 -

...entreprenørens tab eksklusive fortjeneste (dvs. en form for negativ kontraktsinteresse). Denne regel kan anskues som en forudsætnings- eller force majeure-regel, idet den tilsigter at befri bygherren for pligten til at betale fuld erstatning, hvis der foreligger uventede hindringer af en kvalificeret art. Se endvidere Lyngsø: Afbestillingsret s. 390 ff.

Læs på Jurabibliotek