Bøger, som nævner AB 18 § 1

3.1. Entreprise og andre former for værksleje

- Side 87 -

...indgå som led i entreprisekontrakter, jf. AB 18 § 1, stk. 1. Entrepriseaftaler vedrørende fast ejendom henviser ofte til AB 18, og adskillige af bestemmelserne i AB 18 er udtryk for almindelig, deklaratorisk entrepriseret. Forarbejderne til AB 18, der afløser en række tidligere standardbetingelser (AB 92, AB 72, AB 51 osv.), findes i bet. 1570/2018.

Læs på Jurabibliotek