Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren § 17-17a

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 483 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 35 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016

§§ 17-17a

(Ophævet)