14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en indskyder- og investorgarantiordning § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 356 af 02. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Finansiel Stabilitet offentliggør på vegne af Garantiformuen inden 4 måneder efter et kalenderårs udløb en rapport om Garantiformuens aktiviteter.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet påser, at Finansiel Stabilitet foretager stresstest af Garantiformuens systemer og processer. Disse stresstest skal foretages mindst hvert tredje år eller oftere, hvis Finansiel Stabilitets bestyrelse eller erhvervsministeren skønner det nødvendigt.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om Garantiformuens rapport om aktiviteterne i det forløbne år, jf. stk. 1. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

•••
profile photo
Profilside