14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varetægtsbekendtgørelsen § 85

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) paragraf 85

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varetægtsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1839 af 18. September 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§85 Kriminalforsorgsområdet har ret til at fotografere en varetægtsarrestant med henblik på senere identifikation efter reglerne i retsplejelovens § 776 a, stk. 1, og bekendtgørelse om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotobekendtgørelsen).

•••
profile photo
Profilside